Правила конкурса

Општи подаци и уводне напомене

 

Организатор наградног конкурса је Делегација Европске уније у Србији, са седиштем на адреси: Владимира Поповића 40/В, 11000 Београд (у даљем тексту: „Организатор“), која овим путем утврђује следећа правила наградног конкурса „Они су хероји“ (у даљем тексту: „Наградни конкурс“).

Наградни конкурс почиње 15. марта 2024. године у 12:00 часова, пријаве се могу слати до 5. априла 2024. године (до 24:00 ч), а гласање траје до 20. априла 2024. године (до 12:00 ч).

Проглашење 10 финалиста, победника конкурса биће објављено 10. маја  2023. године у 12:00 часова на веб платформи https://onisuheroji.rs/, на којој се реализује овај конкурс и на којој ће бити објављена и Правила наградног конкурса „Они су хероји“ (у даљем тексту: „Правила“).

Циљ конкурса је промоција прича о људима из свакодневног живота, који нису медијски експонирани, за које нисмо чули, или смо недовољно чули, а својим делима су допринели заједници у којој живе.

Јавне личности нису предмет овог конкурса.

Право на учешће у Наградном конкурсу

Право на учествовање у Наградном конкурсу имају сви пунолетни држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије који се региструју на веб платформи  https://onisuheroji.rs (у даљем тексту: “Учесници”) и који поднесу пријаву у складу са Правилима. Додатно, Хероји које Учесници пријављују такође морају бити пунолетни држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије. Пре подношења пријаве, Учесници су у обавези да се региструју на веб платформи  https://onisuheroji.rs и оставе своје личне податке, који ће се обрађивати у складу са Правилима, односно одељком под називом: Обрада података о личности.

Малолетним лицима је забрањено учествовање у Наградном конкурсу.

Право на учешће у Наградном конкурсу немају запослени код Организатора, који учествују у промоцији и реализацији овог Наградног конкурса, као и чланови њихових породица (деца, родитељи и супружници).

Пријава на веб платформи https://onisuheroji.rs

На веб платформи https://onisuheroji.rs организује се Наградни конкурс у оквиру кога се позивају сви пунолетни држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије да пријаве своје Хероје, такође пунолетне држављане Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије, који су својим залагањем олакшали живот и пружили подршку људима око себе.

Учесници се пријављују отварањем профила, односно налога на веб платформи  https://onisuheroji.rs, којом приликом региструју своје име и презиме и е-маил адресу, након чега добијају мејл путем ког кликом треба да потврде свој налог. Лични подаци које оставе приликом регистрације, обрађиваће се у складу са овим Правилима, односно одељком под називом: Обрада података о личности.

Регистрацијом Учесника на веб платформи https://onisuheroji.rs и слањем пријаве у складу са Правилима, сматра се да је:

 • Учесник Наградног конкурса пунолетан држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • Херој пунолетан држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • Учесник прочитао/ла, разумео/ла и прихватио/ла Правила;
 • Учесник прибавио/ла пристанак да достави и објави личне податке Хероја (укључујући фотографију на којој се налази лик Хероја) Организатору и свим посетиоцима веб платформе https://onisuheroji.rs ради реализације Наградног конкурса, као и да га Организатор у случају освајања награде на Наградном конкурсу може контактирати у циљу додељивања награде;
 • Учесник дао/ла пристанак да се његови/њени лични подаци обрађују, у складу са Правилима, односно одељком под називом: Обрада података о личности;
 • Учесник сагласан да неће пријавити себе и/или неку групу људи (колектив) као Хероја.

Услови за учешће у Наградном конкурсу

За учешће у Наградном конкурсу потребно је:

 1. да се Учесници у Наградном конкурсу региструју на веб платформи https://onisuheroji.rs (направе свој налог);
 2. на веб платформи https://onisuheroji.rs користећи свој налог пријаве своје Хероје, који су својим залагањем олакшали живот и пружили подршку људима око себе. На тај начин, Учесници ће моћи јавно да се захвале Херојима и омогуће свима нама да им се и ми захвалимо, а све на начин како је описано у даљем тексту ових Правила.

Пријаве на Наградни конкурс могу се поднети само путем налога регистрованих на веб платформи https://onisuheroji.rs како је горе описано.

Форма у којој Учесници Наградног конкурса постављају своје пријаве је задата и са одговарајућим пољима које је потребно попунити до 8 МБ величине у форми коју подржава wеб платформа  https://onisuheroji.rs. Организатор није одговоран уколико Учесник не може да постави своју пријаву Хероја, уколико је разлог за то неодговарајућа форма.

У случају да Учесник не постави фотографију уз своју пријаву, Организатор задржава право да таквој пријави додели предефинисану пратећу фотографију. Додатно ће бити прихваћене само пријаве чији формат може да подржи веб платформа https://onisuheroji.rs.

Због безбедности деце на интернету, забрањено је Учесницима да постављају фотографије на којима су видљива лица малолетне деце и такве фотографије неће бити одобрене нити приказане на веб платформи https://onisuheroji.rs. Пријаве не смеју да: приказују децу и малолетна лица; изазивају или промовишу националну, верску или било коју другу врсту мржње или позивају на насиље.

Постављањем пријаве и регистрацијом, односно отварањем налога на веб платформи https://onisuheroji.rs сматра се да су Учесници пристали на Правила.

Један учесник може да пошаље више пријава уколико се оне односе искључиво на пријаве различитих Хероја.

Све пријаве послате путем веб платформе https://onisuheroji.rs и које су у складу са Правилима, биће објављене веб платформи https://onisuheroji.rs.

Организатор ће прихватити само пријаве који су у складу са задатом темом и које поштују позитивне вредности које промовише Европска унија. Организатор има право да при реализацији овог Наградног конкурса не прихвати или уклони све текстове, фотографије и друге материјале које по свом нахођењу сматра неприхватљивим, због тога што нису у складу са прописима или нису у складу са позитивним вредностима које Организатор промовише (биће уклоњене поруке/профили које се доводе у везу са: насиљем, приказивањем малолетних лица, позивањем на насиље, националну, верску, расну или било коју другу врсту нетрпељивости и које нису у складу са интерном политиком промовисања ове акције – довођење Организатора или ове акције у лошу конотацију или злоупотребу у дневно-политичке сврхе). Организатор задржава право да блокира приступ страници свим корисницима за које сматра да нарушавају услове који су дефинисани у овим Правилима, као и право да техничка служба блокира сваки вид манипулације ИП адресама.

Слањем пријаве хероја од стране Учесника и регистрацијом Учесника на веб платформи https://onisuheroji.rs  формирањем налога, Учесник је сагласан и потврђује да:

 • је пунолетни држављанин Републике Србије са пребивалиштем у Републици Србији;
 • је херој пунолетни држављанин Републике Србије са пребивалиштем у Републици Србији;
 • је прочитао/ла, разумео/ла и сагласан/на са Правилима;
 • је сагласан/на да Организатор обрађује његове/њене личне податке, у складу са овим Правилима, односно одељком под називом: Обрада података о Личности;
 • је Учесник прибавио/ла пристанак хероја да достави и објави личне податке Хероја (укључујући фотографију на којој се налази лик хероја) Организатору и свим посетиоцима веб платформе https://onisuheroji.rs ради реализације Наградног конкурса, те да га Организатор у случају освајања награде на наградном конкурсу контактира ради додељивања награде;
 • је сагласан/на да Организатор прикупљене материјале користи искључиво као промотивни материјал Наградног конкурса, без права да потражује додатне надокнаде;
 • да је искључиви аутор материјала које је послао као пријаву на Наградни конкурс;
 • преноси неопозиво и искључиво на Организатора целокупна имовинска права у вези са искоришћавањем материјала (укључујући пријаву) насталих у реализацији Наградног конкурса, укључујући право коришћења свих материјала са његовим личним подацима и личним подацима хероја (укључујући фотографију Хероја) на територији Републике Србије.

Под имовинским правима се мисли на: право емитовања, право експлоатације свих верзија достављеног материјала (укључујући пријаву) у реализацији Наградног конкурса (телевизија, друштвене мреже, дигитал, часописи, билборди,  постери, дисплеј, и на свим медијима постојећим или који се тек могу појавити током трајања права по овом уговору), право на адаптацију материјала (укључујући пријаву) у другу и/или краћу форму, као и све друге врсте адаптације; право на снимање видео материјала и рекламе (све верзије) на носаче звука, дистрибуцију и продају носача звука; право да стечена права, у целини или делимично, пренесе на трећа лица, без икаквих ограничења или посебне накнаде; сва друга права која нису наведена у овим Правилима, а која се подразумевају да су пренета или нису изричито искључена (умножавање, приказивање, емитовање, реемитовање, титловање, превођење и друго).

Право на учешће у Наградном конкурсу немају запослени код Организатора, маркетиншких и ПР агенција које учествују у промоцији и реализацији овог Наградног конкурса, као и чланови њихових породица (деца, родитељи и супружници).

Избор и објава добитника награда

Током читавог трајања Наградног конкурса сви посетиоци веб платформе https://onisuheroji.rs   имаће могућност лајковања (свиђања) иницијатива (Хероја) Учесника Наградног конкурса. Учесници Наградног конкурса имају право лајковања (свиђања) својих и иницијатива (хероја) других учесника.

Пријаве се могу слати до 5. априла 2023. године (до 24:00 ч), а гласање траје 20. априла 2023. године у 12:00 ч. Победници ће бити објављени  10. маја  2023. године на сајту  https://onisuheroji.rs.

Добитнике награда ће прогласити комисија састављена од представника ЕУ, амбасада, као и сарадника на овом пројекту, а по унапред одређеним критеријумима:

Критеријуми за евалуацију предложених хероја
Бодови
Подаци из пријаве тачни (проверени са оба остављена контакта у формулару) ДА/НЕ

Број гласова освојених на сајту https://onisuheroji.rs

(први рангиран добија 15 поена, други рангиран 14, и тако даље, петнаести рангиран добија 1 поен)

15
Усклађеност са циљевима и темом конкурса 15
Колико је рад номинованог Хероја инспиративан/посебан/другачији и треба га наградити? 30
Резултати/утицај рада номинованог хероја (колико људи је помогао, у којим акцијама је учествовао/ла) 20
Колико је рад номинованог хероја инспирисао или може инспирисати друге људе да учине добра дела? 10
Колико је рад Хероја инспиративан да се о њему може написати прича/снимити видео/преточити у материјал који може мотивисати и друге да учине добра дела? 10
Укупно 100

 

Организатор ће контактирати добитнике награде приватном поруком на e-mail адресу остављену приликом пријаве на веб платформи https://onisuheroji.rs, односно приликом отварања налога, преко које је Учесник учествовао у Наградном конкурсу, најкасније до 10. маја  2023. године, и на тај начин обавестити Учесника о избору његовог/њеног хероја као једног од десет победника на конкурсу и о награди (у даљем тексту: „Обавештење“).

Добитници награда су дужни да у року од 5 (пет) дана од дана Обавештења прихвате награду, односно обавесте Организатора да ли њихов херој жели да прими награду и доставе Организатору контакт податке Хероја у циљу уручења награде, тако што ће одговорити на Обавештење (у даљем тексту: „Одговор на обавештење“). Том приликом, Учесници гарантују да су претходно прибавили пристанак хероја да Учесник открије Организатору личне податке Хероја, које ће Организатор користити искључиво за сврхе контактирања хероја и уручења награде.

Организатор ће листу Добитника награда и њихове иницијативе (Хероје) истаћи на веб платформи https://onisuheroji.rs, најкасније 10. априла 2023. године до 16 часова.

Преузимање Награда

Организатор ће у разумном року организовати догађај у Београду, ради уручења награда и поклон пакета Херојима (уколико их не буду покупили раније) (у даљем тексту: „Догађај“). Учествовањем у Наградном конкурсу, победници су сагласни да се одазову и појаве на Догађају уколико се то од њих очекује.

Уколико Херој не потврди пријем награде или не достави тражене податке и сагласност у складу са овим Правилима његова награда ће бити додељена следећем који је најбоље бодован на листи.

Добитници награда немају право да траже награду осим оних наведених у овим Правилима. Награда се не може заменити за кеш, друге производе или услуге,  нити се може пренети на друго лице након што је награда прихваћена. Након предаје награда све обавезе Организатора према добитницима ће бити испуњене.

Обрада података о личностима

Лични подаци (име и презиме, емаил адреса,) које Учесници учине доступним Организатору приликом слања пријаве и претходне обавезне регистрације на веб платформи https://onisuheroji.rs (приликом креирања налога) неће бити доступни јавности и биће обрађивани у складу са одредбама Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018), искључиво од стране Организатора као руковаоца. Лични подаци као што су број телефона и адреса пребивалишта биће прикупљени од стране Учесника након регистрације, а ради доделе поклон пакета.

Ваши Лични подаци (име и презиме, e-mail адреса, број телефона, адреса пребивалишта) ће се обрађивати и користити искључиво за следеће сврхе:

 • подношење пријаве (име и презиме и e-mail адреса);
 • успостављања контакта са Организатором у вези са Наградним конкурсом (путем e-mail-а или телефона);
 • преузимања поклон пакета (адреса пребивалишта);
 • реализације Наградног конкурса (име и презиме, e-mail адреса, број телефона, адреса пребивалишта).

Подношењем пријаве и Вашом претходном регистрацијом на веб платформи https://onisuheroji.rs сматраће се да сте дали пристанак Организатору на обраду Ваших личних података. Пристанак можете у сваком тренутку опозвати, слањем захтева на емаил адресу: konkurs@onisuheroji.rs

Молимо Вас да имате у виду да, у случају опозива пристанка пре додељивања поклон пакета, Организатор неће бити у могућности да Вам достави поклон пакет и да објави Вашу пријаву и Хероја. Уколико опозовете пристанак, Организатор неће моћи да додели награду ни Вашем хероју, уколико буде међу изабраним.

Ваши лични подаци ће се чувати у базама Организатора докле год не преузмете поклон пакет и не опозовете свој пристанак.

У сваком тренутку, Ви имате следећа права:

1) на приступ личним подацима, 2) на исправку личних података, 3) на брисање личних података и/или 4) на опозив пристанка у било које време. Поред тога, можете остварити следећа права: 1) право на ограничење обраде података, 2) право на приговор на обраду, 3) право на преносивост података, и 4) право на подношење притужбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Своја права можете остварити слањем захтева на емаил адресу:  konkurs@onisuheroji.rs

Ваши лични подаци се чувају на серверима који се налазе на територији Савезне Републике Немачке, за коју је Одлуком о листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 55/2019) утврђено да обезбеђује примерени ниво заштите података о личности.

У погледу личних података хероја које нам Ви доставите (име и презиме Хероја, укључујући фотографију Хероја), сматраћемо да имате њихов пристанак за такво поступање и да такав пристанак има и Организатор. Њихови лични подаци ће се користити само за сврхе објављивања Ваше пријаве на веб платформи https://onisuheroji.rs, друштвеним мрежама Организатора и објављивања у средствима јавног информисања. У случају непостојања таквог пристанка, Ви ћете бити једини одговорни.

Лични подаци Хероја који се користе ради контактирања Хероја (е-маил или број телефона) неће бити доступни јавности и биће обрађивани у складу са одредбама Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018), као и лични подаци Учесника.

Лични подаци хероја ће бити обрађивани у складу са Законом о заштитити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018) и у складу са овим Правилима. Све што се односи на обраду личних података Учесника, односи се и на обраду личних података хероја.

Завршне одредбе

Организатор обавештава све Учеснике у Наградном конкурсу да наградни конкурс има искључиво забавни карактер, да се учешће ни на који начин и ни под којим условима, посредно или непосредно не наплаћује, нити је учествовање условљено било каквим материјалним давањем или чинидбом од стране Учесника.

Организатор конкурса задржава право да искључи из Наградног конкурса учеснике:

 • који прекрше ова Правила;
 • уколико се појави сумња у тачност достављених података;
 • чији текст или фотографија не испуњавају услове дефинисане овим Правилима;
 • који не испуњавају услове за учешће у Наградном конкурсу;
 • уколико се уоче јасне неправилности у систему гласања за Хероје;
 • у осталим случајевима када учешће у Наградном конкурсу није могуће или би било незаконито.

Друштвене мреже на којима је присутан Организатор ни на који начин нису укључене у припрему и реализацију овог Наградног конкурса и не сносе никакву одговорност за њега.

Организатор задржава право измене ових Правила, без обавезе да о томе благовремено обавести све учеснике.

Ставови Учесника не представљају нужно ставове Европске уније. Са друге стране, Организатор не одговара за понашање Учесника током и након Наградног конкурса.

Организатор не прихвата никакву одговорност ако учесник из било ког разлога не може да приступи веб платформи https://onisuheroji.rs.

Организатор не прихвата никакву одговорност за евентуални губитак садржаја веб платформи  https://onisuheroji.rs или за погрешна усмерења, оштећења или неуручене податке, било у смислу техничких потешкоћа које би могле да утичу на електронску комуникацију или било које друге околности.

Учесници у Наградном конкурсу гарантују да имају сва ауторска права или друга права интелектуалне својине на фотографијама и тексту које буду користили ради учешћа у Наградном конкурсу. Организатор према трећим лицима није одговоран за евентуалну повреду ауторског права или права интелектуалне својине.

Организатор не сноси одговорност у случају злоупотребе материјала (текстова, фотографија, и др.) нити је одговоран за штету која Учеснику може настати услед (зло)употребе личних података.

Спорови

У случају спора између Организатора и учесника, стране ће настојати да све спорове који произилазе из овог Наградног конкурса реше споразумно, а ако то није могуће, спор ће решити надлежни суд у Београду.

Право измене правила Наградног конкурса

Организатор задржава право да у било које време, из оправданих разлога, једнострано изврши измене Правила, уз обавезу да исте, без одлагања, објави на веб страници: https://onisuheroji.rs.

Право на прекид Наградног конкурса

Организатор задржава право да прекине Наградни конкурс у било ком тренутку без претходног објашњења, што ће без одлагања објавити на  веб страници: https://onisuheroji.rs.